Zootechnika - bardzo ciekawe artykuły tematyczne!!!

Zapobieganie grzybicy skory u bydla

Z powodu ograniczonych możliwości obserwacji i pielęgnacji zwierząt w fermach przemysłowych oraz z uwTagi na związek, jaki istnieje między niedoborami pokarmowymi u bydła a występowaniem grzybic skóry, schorzenia te stały się poważnym problemem. Najczęściej występuje u bydła grzyb Trychophyton verrucosum, trudny do zlikwidowania i przenoszący się również na ludzi. Grzybice skóry mają przebieg przewlekły i nie zagrażają wprost życiu zwierzęcia, hamują jednak rozwój młodych zwierząt i zmniejszają ich produktywność. Grzybice te mogą przechodzić w stan utajony, tj. początkowo bez jakichkolwiek objawów zewnętrznych, a następnie ujawniać się nawet po kilku miesiącach. Nawroty takie występują zwykle w niekorzystnych warunkach środowiskowych i przy niedostatecznym żywieniu, zwłaszcza przy niedoborze witaminy A oraz elementów śladowych. Zapobieganie grzybicom skóry polega na prawidłowym żywieniu i utrzymaniu zwierząt, oczyszczaniu i odkażaniu sprzętu służącego do pielęgnacji i higienie pomieszczeń inwentarskich. W stadach dotkniętych grzybicą można stosować, zarówno profilaktycznie, jak i leczniczo, środki grzybobójcze, np. Mycofix, preparat jodoforowy. Środek ten w warunkach ferm przemysłowych najlepiej jest stosować w postaci 5-procentowego roztworu wodnego, używanego do opryskiwania zwierząt, ścian, przegród i wszystkich przedmiotów, o które zwierzęta mogą się ocierać. Zabieg ten należy powtarzać w odstępach 3-4-tygodniowych. Przed ubojem zwierząt opryskiwanych Mycofixem obowiązuje okres 3—4-tygodniowej karencji.


Zobacz też inne ciekawe artykuły:

Nasi przyjaciele oraz partnerzy: -
Nasza witryna poleca te dwie strony: i Copyright @ 2009-2012 http://www.etienne.pl/zootechnika - Zakaz kopiowania jakichkolwiek tekstow z witryny bez zgody administratora tej strony internetowej. Ostatnie zmiany na stronie zostaly wykonane pierwszego czerwiec 2012 roku; kolejne aktualizacje w nastepnych miesiacach.